Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus tulee voimaan 1.1.2019

Valtiovarainministeriön mukaan Espanja ilmoitti 30.4.2018 hyväksyneensä maiden välisen uuden verosopimuksen. Suomi on antanut vastaavan ilmoituksen jo aiemmin. Sopimuksen soveltaminen alkaa siten 1.1.2019. Suurimmat muutokset koskevat seuraavia asioita:

  1. Yksityisen sektorin työeläkkeiden verotusoikeus tulee lähdevaltiona Suomelle. Kolmen vuoden siirtymäaikana Suomi ei kuitenkaan verota eläkkeitä, mikäli niitä verotetaan Espanjassa.
  2. Suomi saa oikeuden verottaa Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista saadut vuokratulot ja luovutusvoitot.
  3. Kaksinkertainen verotus eliminoidaan hyvitysmenetelmällä.