Veropalvelut yhdistyksille ja säätiöille

Tarjoamme veropalveluja myös yhdistyksille ja säätiöille. Tavallisesti verotus ei aiheuta niille ongelmia, koska ne yleensä yleishyödyllisen toiminnan harjoittajina nauttivat sekä tulo- että arvonlisäverotusta koskevasta verovapaudesta. Usein esiintuleva kysymys kuitenkin on, onko jokin tulonhankkimismuoto mahdollinen ilman, että yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllinen asema ja siten verovapaus vaarantuu. Toinen merkittävä kysymys liittyy toiminnan organisointiin. Ongelmana on esimerkiksi se, voidaanko varainhankinta eriyttää tukisäätiöön niin, että tukisäätiö katsotaan yleishyödylliseksi. Näihin ja muihin kysymyksiin löydämme ratkaisut.