Veropalvelut yrityksille

Veropalvelumme käsittävät sekä välittömän että välillisen verotuksen konsultoinnin. Avustamme asiakkaita tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen, kiinteistöverotuksen, varainsiirtoverotuksen, vakuutusmaksuveron ja valmisteverotuksen kysymyksissä. Tarjoamme esimerkiksi seuraavia palveluja:

 • perustamiseen, jatkuvaan toimintaan ja lopettamiseen liittyvää verosuunnittelupalvelua
 • veroilmoituspalvelua
 • neuvontaa yksittäisten liiketoimien verokohtelusta
 • siirtohinnoittelussa avustamista
 • verohallinnon rekistereihin tehtäviä ilmoituksia
 • avustamista verotarkastuksissa
 • verotusta koskevien oikaisuvaatimusten ja valitusten laatimista
 • valitusprosessissa annettavien vastineiden ja vastaselitysten laatimista
 • ennakkotietojen ja – ratkaisujen hakemista verohallinnolta
 • ulkomailla tarvittavien rekisteröintien tekemistä
 • vientiin, maahantuontiin, yhteisömyyntiin ja yhteisöhankintoihin liittyvää verokonsultointia
 • palvelujen ulkomailla tapahtuvaan myyntiin tai hankintaan liittyvää verokonsultointia
 • henkilöstön palkitsemiseen liittyvä konsultointi: esim. henkilöstöedut, optio- ja osakeohjelmat

 

Olemme avustaneet esimerkiksi seuraavilla toimialoilla toimivia asiakkaita:

 • ulkomaan- ja kotimaankauppa
 • teollisuus
 • energiantuotanto, erityisesti tuulienergia
 • rakennustoiminta
 • kiinteistöala
 • kuljetukset
 • rahoitus
 • erilaiset palvelut

Doing Business in Finland 2017 – Construction and Installation