Työoikeus

Tarjoamme seuraavia työoikeuteen liittyviä palveluja:

  • työsopimusten laadinta
  • palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien suunnittelu ja toteutus
  • palkan verotusta ja työnantajamaksuja koskeva konsultointi
  • palkkahallintopalvelut